ציטוטים

73 פסוקי תנ'ך מעודדים על מתח

גילויי שותפים

לחץ יכול להיות קשה מאוד להתמודדות והוא יכול להכביד אותך, לגרום לך להרגיש סחוט ומותש. אם אתה מתקשה להתמודד עם הלחץ שאתה חווה בחיי היומיום שלך, כמה מילים מרגיעות יכולות לעזור לך להרגיע את עצמך ולשחרר את הרגשות שלך חֲרָדָה .

הנה רשימה של 73 פסוקי תנ'ך מעודדים על לחץ כדי להזכיר לך שה' נמצא שם כדי לעזור לך לעבור אפילו את הימים הקשים ביותר ושאתה לא לבד.

'אל תדאגו לשום דבר, אלא בכל דבר, בתפילה ובתחינה, בהודיה, הגישו את בקשותיכם לה''.'בטח בה' בכל לבבך ואל תישען על בינתך; בכל דרכיך הכרת אותו, והוא ישר את נתיבותיך.'

'כשהחרדה הייתה גדולה בתוכי, הנחמה שלך הביאה שמחה לנשמתי.'

'חיפשתי את ה', והוא ענה לי; הוא הציל אותי מכל פחדי.'

'שבו את דעתכם בדברים שלמעלה, לא בדברים הארציים.'

'מי מכם על ידי דאגה יכול להוסיף שעה אחת לחייכם?'

'כי אלוהים נתן לנו רוח לא של פחד אלא של כוח ואהבה ושליטה עצמית.'

'הוא אומר, 'שקט ודע כי אני אלוהים; אהיה מרומם בעמים, אהיה מרומם בארץ'.

'האדון יילחם עבורך; אתה רק צריך להיות בשקט.'

'השליך עליו את כל החרדה שלך כי הוא דואג לך.'

אריות אולי יחלשו ורעבים, אבל מי שמחפש את האדון לא חסר דבר טוב.'

'לכן אני אומר לכם, אל תדאגו לחייכם, מה תאכלו או תשתו; או על הגוף שלך, מה תלבש. האם החיים אינם יותר מאוכל, והגוף יותר מבגדים?'

'השליך את דאגותיך על ה' והוא יקיים אותך; הוא לעולם לא יתן לצדיקים לזעזע.'

'לכן אל תדאג למחר, כי מחר ידאג לעצמו. לכל יום יש מספיק צרות משלו'.

'כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אֲחֵז בְּיָמִינְךָ וְאָמַר לָכֶם אַל תִּירָא. אני אעזור לך.'

'מקצה הארץ אצעק אליך, כאשר לבי נדהם; הוביל אותי אל הסלע הגבוה ממני.'

'אבל הוא אמר לי 'די לך חסדי, כי כוחי הושלם בחולשה.' לכן אתגאה ביתר שאת בחולשותיי, כדי שכוחו של המשיח ישוב עלי'.

'יהי רצון שאלוהים התקווה ימלא אתכם בכל שמחה ושלום כשאתם בוטחים בו, כדי שתשפכו בתקווה בכוחה של רוח הקודש.'

'האם לא ציוויתי אותך? להיות חזק ואמיץ. אל תפחד; אל תתייאש כי ה' אלוהיך יהיה איתך בכל אשר תלכי.'

'ואם רוחו של מי שהקים את ישוע מהמתים חיה בכם, מי שהקים את המשיח מהמתים יתן חיים גם לגופכם התמותה בגלל רוחו שחיה בכם.'

'לא יפחדו מבשורות רעות; לבם איתן, בוטח בה''.

'ואלהיי יספק כל צרכיך לפי עושרו בכבודו במשיח ישוע. לאלוהינו ואבינו תהילה לעולם ועד. אָמֵן.'

'אזרו עוז, והוא יחזק את לבבכם, כל המקווים לה''.

'אין פחד באהבה. אבל אהבה מושלמת מגרשת פחד, כי פחד קשור לעונש. מי שמפחד לא נעשה מושלם באהבה'.

'אבל אשרי הבוטח בה' אשר בטחונו בו. הם יהיו כמו עץ ​​נטוע ליד המים השולח את שורשיו ליד הנחל. היא לא חוששת כשהחום מגיע; העלים שלו תמיד ירוקים. אין לו דאגות בשנה של בצורת ולעולם לא מצליח להניב פירות'.

'כי לא נתן לנו אלוהים רוח של פחד, כי אם של עוצמה ואהבה ושכל דעת.'

'המוח הנשלט על ידי הבשר הוא מוות, אבל המוח הנשלט על ידי הרוח הוא חיים ושלום.'

'בטח בה' בכל לבבך ואל תישען על הבנתך. בכל דרכיך הכרת אותו והוא יכוון את נתיבותיך.'

'הבוטחים באלוהים ימצאו כוחות חדשים. הם ימראו גבוה על כנפיים כמו נשרים. הם ירוצו ולא יתעייפו. הם ילכו ולא יתעלפו.'

'שלום אני משאיר לך, את שלום אני נותן לך: לא כמו שהעולם נותן, אני נותן לך. אל יתעצבן לבך ואל יפחד'.

'וישלוט בלבבותיכם שלום המשיח, אשר אכן נקראתם אליו בגוף אחד. ותהיה אסיר תודה.'

'אבל יש לנו את האוצר הזה בצנצנות של חימר, כדי להראות שהכוח המתעלה שייך לאלוהים ולא לנו. אנו סובלים מכל בחינה, אך לא נמחצים; מבולבל, אבל לא מונע לייאוש; נרדף, אך לא עזוב; הוכה, אך לא הושמד.'

'בשרי ולבי עלולים להיכשל, אבל אלוהים הוא חוזק לבי וחלקי לנצח.'

'האם לא ציוויתי אותך? היה חזק ובעל אומץ לב; אל תירא ואל תפחד כי ה' אלוקיך איתך בכל אשר תלכי.'

'אמור לבעלי לב חרד: 'היו חזקים; אל פחד! הִנֵּה אֱלֹהֵיכֶם יָבוֹא בְּנִקְמָה, בְּגִמּוּל אֱלֹהִים. הוא יבוא ויציל אותך'.

'כאשר צדיקים זועקים לעזרה, ה' שומע ומציל אותם מכל צרותיהם. ה' קרוב לשבורי לב ומציל את כתוש הרוח. הרבה ייסורי צדיק, אבל ה' מציל אותו מכולם'.

'צרה ומצוקה באו עלי, אך פקודותיך משמחות אותי.'

'אל תירא, כי אני איתך; אל תתבאס, כי אני אלהיך; אני אחזק אותך, אעזור לך, אוחזק אותך בימין צדקתי'.

'אל תהיה מותאם לעולם הזה, אלא תשתנה על ידי חידוש דעתך, כדי שתבחין על ידי בדיקה מהו רצון ה', מה טוב ומקובל ומושלם.'

'אל תדאגו לכלום, אבל בכל דבר יוודעו בקשותיכם לאלוקים בתפילה ובתחנונים עם הודיה'.

'אין פחד בפנים אהבה , אבל אהבה מושלמת מגרשת את הפחד. כי פחד קשור לעונש, ומי שמפחד לא השתכלל באהבה'.

'למען המשיח, אם כן, אני מסתפק בחולשות, עלבונות, קשיים, רדיפות ואסונות. כי כשאני חלש, אז אני חזק'.

'אשרי האיש הנשאר איתן בניסיון, כי כשיעמוד בניסיון יקבל את כתר החיים אשר הבטיח ה' לאוהביו'.

'בואו אלי, כל העמלים והעמוסים, ונתתי לכם מנוחה. קח עליך עולי, ולמד ממני, כי עדין אני ושפל לבי, ותמצא מנוחה לנפשותיך. כי קל עולי ומשא קל'.

'מצרתי קראתי לה'; ה' ענה לי ושחרר אותי. ה' לצדי; אני לא אפחד. מה האדם יכול לעשות לי?'

'השליך את משאך על ה', והוא יקיים אותך; הוא לעולם לא יאפשר לצדיקים להתרגש'.

'למה אתה מופל נפשי, ולמה אתה סוער בתוכי? תקווה באלוהים; כי שוב אשבח אותו את ישועתי ואת אלוהיי.'

'למרות שאני הולך בעמק החשוך ביותר, אני אפחד שלא רשע , כִּי אַתָּה אִתִּי; מוטך ומטהך הם מנחמים אותי.'

'הבה נתקרב אז בביטחון אל כסא החסד, כדי שנקבל רחמים ונמצא חסד לעזרה בשעת צרה'.

'זה ה' ההולך לפניך. הוא יהיה איתך; הוא לא יעזוב אותך ולא יעזוב אותך. אל תפחד ואל תתייאש'.

'תיזהר לחינם; אבל בכל דבר בתפילה ובתחנונים בחג ההודיה יוודעו בקשותיכם לאלוקים'.

'העני הזה צעק, וה' שמע אותו, והושיע אותו מכל צרותיו.'

'גם ה' יהיה מקלט לעשוקים, מקלט בעת צרה.'

' שָׁלוֹם אני עוזב אתכם, את שלומי אני נותן לכם: לא כמו שהעולם נותן, אני נותן לכם. אל יתעצבן לבך ואל יפחד'.

'הנחתי את ה' לפני תמיד כי הוא לימיני, לא יזזזתי.'

'השליך את משאך על ה' והוא יחזק אותך: לעולם לא יסבול את הצדיק להתרגש.'

'ביקשתי את ה', והוא שמע אותי, והצילני מכל פחדי. הם הביטו אליו ויאירו פניהם לא נכלאו'.

'הצדיקים זועקים וה' ישמע ומצילם מכל צרתם. יהוה קרוב לשוברי לב; וּמוֹשִׁיעִים אֲשֶׁר יִהְיֶה נֶאֱצוּר. רבים ייסורי הצדיק, אבל ה' מציל אותו מכולם'.

'אל תפחד; כִּי-אֲנִי עִמָּךְ: אַל תִּתְבָּרֵא; כִּי-אֲנִי אֱלֹהֶיךָ; כן, אעזור לך; כן אשמור אותך בימין צדקתי.'

' אמון בה' בכל לבבך; ואל תישען על הבנתך. בכל דרכיך הכרת אותו והוא ישיר את נתיביך.'

'הכבדה בלב האדם מכופפת אותו: אבל מילה טובה משמחת אותו.'

'תשמר אותו בשלום שלם אשר דעתו בך כי הוא בוטח בך.'

'השליך עליו את כל דאגתך; כי הוא דואג לך.'

'קראתי לה' בצרה: ה' ענה לי והעמיד אותי במקום רחב. ה' לצדי; לא אפחד: מה יכול אדם לעשות לי?'

'בשרי ולבי נכשלים: אבל אלוהים הוא כוח של לבי ומחלקי לעד'.

'אבל המחכים לה' יחדשו כוחם; הם יעלו בכנפיים כנשרים; ירוצו, ולא יימאסו; וילכו ולא יתפוגגו'.

'תמסר את מעשיך לה' ומחשבותיך יתבססו'.

'לכן אל תתייחס למחר: כי מחר יחשוב על הדברים שבעצמו. די עד היום רעתו'.

'אף על פי כן אני איתך תמיד: אחזת בי ביד ימיני.'

'כי אתה היית לי מחסה ומגדל חזק מפני האויב.'

'מרחמי ה' לא נכלה, כי רחמיו אינם נכשלים. הם חדשים בכל בוקר: גדולה נאמנותך. ה' הוא חלקי, נאמר נפשי; לכן אקווה בו.'

'לוקח ה' את חלקי בעזרי: על כן אראה את תשוקתי בשונאי'.

'ואנחנו יודעים שהכל פועלים יחד לטובה לאוהבי ה', לקרואים לפי תכליתו'.

מסיימים

בזמנים לחוצים, חשוב לזכור שאתה לא לבד. הפסוקים האלה יעבירו אותך כל יום. פסוקי התנ'ך הללו על מתח יכולים לספק לך חום ו חוכמה אפילו בימים האפלים ביותר שבהם קשה לראות את האור. אם נהניתם ומצאתם אותם מעודדים, אל תשכחו לשתף אותם עם מישהו אחר שעובר עליו יום קשה.